Aanleverspecificaties

Algemeen

Zodra u beeld- en tekstmateriaal aanlevert, houdt dan rekening met onze aanleverspecificaties. Lever al het materiaal in één keer aan met begrijpelijke omschrijvingen van de aparte documenten. Een duidelijk overzicht is belangrijk zodat wij geen kosten voor extra uitzoekwerk moeten maken. U heeft hiermee het project qua tijd en kosten mede in de hand.

Logo

Uw logo levert u aan als een zgn. vector bestand zoals een .EPS  of .AI bestand. Deze voldoet vrijwel altijd aan onze kwaliteitscriteria. Een logo dat van een website is gekopieerd is vrijwel nooit goed bruikbaar.

Komt u er niet uit? Heeft u geen bruikbaar logo dan kunnen wij het logo voor u namaken. U ontvangt dan vervolgens een professioneel logopakket met EPS-, JPG-, PNG- en PDF-bestanden waarmee u voortaan voor al uw toepassingen een bruikbaar bestand heeft ook voor andere partijen. Neem hiervoor contact met ons op.


PDF bestanden t.b.v. drukwerk

Bestanden voor drukwerk voldoen aan de volgende specificaties:

 • Vakbekwame opmaak in InDesign, Illustrator of Photoshop
 • Resolutie: 300 DPI
 • Kleuren in CMYK (steunkleur alleen in overleg)
 • Afloop minimaal 3mm
 • Drukmarge min. 5 mm
 • Lettertypen opnemen in de PDF of anders in lettercontouren
 • Let er op dat zwarte delen zoals teksten niet zijn opgebouwd
 • Snijtekens: ja
 • Kleurbalken uit InDesign niet opnemen

Extra kosten worden in rekening gebracht indien:

 1. PDF bestanden zijn aangeleverd uit programma’s zoals MS Word of PowerPoint.
 2. Bestanden onvolledig zijn aangeleverd
 3. Support, adviezen en corrigeren van bestanden

Formulieren

Als u een formulier op een website wilt en dit door ons wilt laten plaatsen, geef dan puntsgewijs duidelijk aan welke variabelen er in moeten en welke vragen verplicht zijn. Denk ook goed na over de volgorde en inrichting van een formulier om aanpassingen achteraf te voorkomen (aanvullende werkzaamheden). Hou het zo kort en duidelijk mogelijk. Voorbeeld van een aangeleverde tekst voor een formulier:

* : een sterretje markeert een verplichte vraag

 1. Naam (tekstregel) *
 2. E-mail (tekstregel) *
 3. Adres (tekstregel)
 4. Telefoonnummer (tekstregel)
 5. Tevredenheid (radio button = één keuze mogelijk)
  1. Niet tevreden
  2. Tevreden
  3. Zeer tevreden
 6. Interesse in product (checkbox = meerdere mogelijkheden)
  1. Product 1
  2. Product 2
  3. product 3
 7. Geef een opmerking (tekstveld met meerdere regels)
 8. Verzenden (verzendadres: uwadres@domein.nl)

Verder willen we weten: moet er nog een bevestigings-e-mail naar de persoon die het formulier heeft ingevuld? Zo ja, welke tekst moet daar dan boven? Andere mogelijkheden zoals uploads van een beeld, dropdown menu’s etc.: graag goed omschrijven. Tegen een meerprijs kunnen alle formulieren op de site worden opgeslagenvoor het geval u de berichten niet (goed) ontvangt. Bijkomend voordeel: output in Excel is mogelijk. Geef s.v.p. aan of u hier in geïnteresseerd bent.

Foto’s

Voor drukwerk geldt: stuur foto’s voor drukwerk in de hoogst mogelijke resolutie. Voor websites geldt: een foto van 1.000 pixels breed voldoet goed. We raden u aan foto’s te laten maken door een fotograaf. Maakt u liever zelf foto’s, houdt er dan rekening mee dat de scherp zijn, de juiste kleurbalans hebben en niet bewogen zijn. Het uitsnijden van een foto doen we liever zelf. De bestandsformaten die we in ieder geval kunnen verwerken zijn: PSD (Photoshop), JPG, PNG, TIFF.

Komt u er niet uit? We regelen graag een fotograaf voor u. Een goedkoper alternatief is gebruik te maken van stockfoto’s. De kosten voor het zoeken en aanschaffen van een stockfoto worden doorberekend als hier in de offerte geen afspraken over zijn gemaakt.


Teksten

Teksten levert u gestructureerd en geordend aan. U heeft meer kennis van het onderwerp dan wij. U geeft aan welke tekst bij welke foto hoort. Lever de tekst ook in één keer aan. Het liefst in de digitale map waar ook de bijbehorende afbeeldingen staan. Maak mappen en sub-mappen zoals:

 • Map 1: Home (hoofdstuk 1): Welkom
  • Map 1-1: Sectie 1: slider
  • Map 1-2: Sectie 2: introductietekst
  • Map 1-3: Sectie 3: Contact opnemen
 • Map 2: Over ons (Hoofdstuk 2)
  • Map 2-1: Onze mensen

Tabellen
Als u  teksten aanlevert waar zo nu en dan een tabel in voorkomt, kunt u de tabel gewoon in Microsoft Word (of Apple Pages) opnemen als tabel (tabellen niet opbouwen uit vele spaties maar als een echte tabel). Als de input hoofdzakelijk uit tabellen bestaat (uitgebreide prijslijsten of tabellen met specificaties), gebruik dat Microsoft Excel (of Apple Numbers).

Komt u er niet uit? We helpen u graag bij het opstellen van teksten. U geeft duidelijk aan welke onderwerpen beschreven moeten worden en levert hier voldoende details voor aan. Ook kunnen we de teksten voor u vertalen. Vraag naar de mogelijkheden en de kosten.


Teksten voor websites

Lever teksten voor websites zo aan als hierboven beschreven maar dan met de volgende extra aandachtspunten:

 • Lever bij (blog)berichten steeds een uitgelichte afbeelding aan (liggend, 900px minimale breedte)
 • We kunnen niet genoeg benadrukken: geef duidelijk aan waar de tekst moet komen (is het een hoofdpagina of valt de tekst ergens onder op een subpagina etc.)
 • Lever bij teksten die een lees-meer link hebben duidelijk aan waar de lees-meer link moet komen
 • Bevat de tekst een hyperlink? Geef dat dan duidelijk aan met een accentkleur zodat niet per ongeluk de link geplaatst wordt.
 • Houd teksten op webpagina’s kort en bondig.