St. Jan Baptist Wassenaar

Op deze website vindt u veel informatie over de St. Jan Baptist. Het team nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de school.

Amalia Astro Soest

Missie De missie van de Amalia Astro school luidt: “Samen op eigen wijze”. Niemand is gelijk, maar wel gelijkwaardig De school wil op deze terreinen het individuele kind stimuleren en uitdagen. In dit streven gaan we uit van het unieke van elk kind en proberen we aan de individuele verschillen in …