ABBS de Zuiderzee

De Zuiderzee is een algemeen bijzondere basisschool op IJburg. De school staat voor kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, dat wordt vormgegeven vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen het OGO staan samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal. Het onderwijs draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. De Zuiderzee …

De Sterrenwacht

De Sterrenwacht is een school waarbinnen het team kinderen bewust aanmoedigt hun creativiteit te ontwikkelen en sociaal emotioneel te laten groeien. Waar teamleden het beste van zichzelf geven om kinderen te inspireren bij hun eigen persoonlijke ontwikkelingstocht. Een bruisende school waarin kinderen kunnen samenwerken, samen leven en samen ontwikkelen.

Floreo

Stichting Floréo vormt het bevoegd gezag van zes basisscholen met een katholieke identiteit in drie verschillende gemeentes.

Emmauscollege

Het Emmauscollege biedt activerend en uitdagend kwaliteitsonderwijs voor havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen binnen een veilige, duidelijk en zorgzame omgeving.

Elimschool

De Elimschool is 1 van de zeven scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in Rijssen (PCPO). De Elimschool is een school voor speciaal basisonderwijs.  

SBO de reis van Brandaan

De reis van Brandaan is een speciale school voor basisonderwijs en valt sinds 1 augustus 1998 onder de Wet Primair Onderwijs (WPO). Op De reis van Brandaan zitten kinderen, die zich binnen het reguliere basisonderwijs niet voldoende kunnen ontwikkelen.

St. Jozefschool

De St. Jozefschool is een basisschool, gelegen in Wassenaar Noord.

Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar

De Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar (SKOW)  is een stichting voor katholiek basisonderwijs. De stichting beheert 3 scholen verspreid over de gemeente Wassenaar. De SKOW is in 2007 ontstaan na een fusie tussen de twee katholieke schoolbesturen voor basisonderwijs en is hiermee werkgever van 55 personeelsleden, die samen aan circa 650 leerlingen lesgeven.

St. Bonifaciusschool Wassenaar

De St. Bonifaciusschool is een basisschool in de dorpskern van Wassenaar. Het prachtige gebouw ontworpen door Co Brandes is voorzien van de modernste technologieën. De school heeft een stabiel leerlingen aantal, er zijn drie kleutergroepen en van de groepen 3 t/m 8 elk één.