ABBS de Zuiderzee

De Zuiderzee is een algemeen bijzondere basisschool op IJburg. De school staat voor kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, dat wordt vormgegeven vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen het OGO staan samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal. Het onderwijs draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. De Zuiderzee …

SBO de reis van Brandaan

De reis van Brandaan is een speciale school voor basisonderwijs en valt sinds 1 augustus 1998 onder de Wet Primair Onderwijs (WPO). Op De reis van Brandaan zitten kinderen, die zich binnen het reguliere basisonderwijs niet voldoende kunnen ontwikkelen.