ABBS de Zuiderzee

De Zuiderzee is een algemeen bijzondere basisschool op IJburg. De school staat voor kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, dat wordt vormgegeven vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen het OGO staan samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal. Het onderwijs draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. De Zuiderzee …

De Sterrenwacht

De Sterrenwacht is een school waarbinnen het team kinderen bewust aanmoedigt hun creativiteit te ontwikkelen en sociaal emotioneel te laten groeien. Waar teamleden het beste van zichzelf geven om kinderen te inspireren bij hun eigen persoonlijke ontwikkelingstocht. Een bruisende school waarin kinderen kunnen samenwerken, samen leven en samen ontwikkelen.