Privacy Kit

Wettelijke regels

In de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ is vastgelegd wat wel en niet openbaar te zien mag zijn op internet. De wet gaat over alle gegevens waarmee direct of indirect een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: een naam, email adres, geboortedatum of telefoonnummer.

Privacy gevoelige gegevens op uw schoolwebsite zijn daarom snel onderdeel van discussie. Speciaal voor scholen is er een Privacy Kit beschikbaar. Hiermee kan de leerkracht een nieuwsbericht of pagina afschermen voor de buitenwereld. De gegevens zijn dan alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers.

 

schoolwebsite-ouderportaal-privacy

Kenmerken van de Privacy Kit

  • Eenvoudig – Met één klik aangeven of uw bericht openbaar of afgeschermd moet zijn.
  • Categorieën – Voor elke groep een eigen categorie die door de ouder zelf kan worden aangevinkt.
  • Zichtbaarheid – Alleen relevante groepen verschijnen voor ouders in het nieuwsoverzicht.
  • Import vanuit  bestaande systemen – Importeer middels Excel/CSV-bestand de gegevens van alle ouders in één keer.
  • Ouders geven zelf voorkeuren aan – M.b.v. een eigen profielpagina.
  • Schooljaar transitie automatisch – Alle leerlingen gaan automatisch naar de volgende groep. Zittenblijvers kunnen eenvoudig worden uitgezonderd.

Voorbeeld: wat mag wel/niet openbaar op onze schoolwebsite?

Dit mag wel openbaar:

  • Juf Marga organiseerde een voetbaltoernooi en groep 4b is kampioen geworden. Ze plaatst een bericht met een foto van de burgemeester die op het veld een toespraak houdt.

Dit mag niet openbaar:

  • Juf Marga organiseert een voetbaltoernooi en meldt dat er nog plaats is in de auto van de vader van Pim. Hij is bereikbaar op vadervanpim@hotmail.com.

Dit privé e-mail adres mag niet worden vermeld, ook niet na toestemming van de vader van Pim.

Kosten Privacy Kit voor schoolwebsites van HetSchoolvoorbeeld.nl

De éénmalige kosten voor een Privacy Kit en de prijs voor de maandelijkse vergoeding vindt u op onze tarievenpagina. Hiermee bent u verzekerd van een optimale veiligheid, updates en helpdesk. In het ouderportaal voegt u alle ouders in één keer toe, bijvoorbeeld met behulp van uw leerlingenadministratie of ParnasSys (Excel-export). Hulp bij deze import? Dat kan op basis van het huidige uurtarief of via de strippenkaart van uw school of bestuur.

Voor meer informatie over privacy wetgeving en/of de Privacy Kit, neem contact op met:

Jeroen: 0182 – 74 90 90 of jeroen@hetschoolvoorbeeld.nl

HetSchoolvoorbeeld.nl is aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

Relevante links:

Print Friendly, PDF & Email